Avís Legal

Identificació del titular

El titular del lloc web lamaravilla.es és OSO MAGNUM S.L., una empresa espanyola amb CIF ESB61985123, inscrita al Registre Mercantil de Menorca, Volum 88, Foli 100, Full IM-4237, 3r registre i amb domicili social al Carrer Portal de Mar 7, 07701, Maó. Et pots posar en contacte amb nosaltres a mao@lamaravilla.es.

Acceptació de les condicions generals

L’accés a aquest lloc web o l’ús de qualsevol de les seves funcionalitats implica l’acceptació dels termes generals establerts per Oso Magnum S.L. En conseqüència, l’usuari serà responsable de llegir els Termes i condicions.

L’ús de certs serveis també implica l’aceptació, sense reserves, de las normes o instruccions especials que Oso Magnum S.L. pugui establir ad hoc per reemplaçar o complementar aquestes condicions generals.

Les condicions d’ús d’aquest lloc web són indefinides. Oso Magnum S.L. es reserva el dret unilateral de canviar el contingut.

Termes d’ús del lloc web

Ús d’aquest lloc web, el seu contingut i els seus serveis
L’usuari es compromet a utilitzar el lloc web, els seus serveis i els seus continguts de manera adequada i legal, d’acord amb la legislació vigent, la bona fe i els usos generalment acceptats.

L’usuari no pot realitzar accions que perjudiquin les pàgines d’aquest lloc web ni deshabilitar-lo, sobrecarregar-lo o danyar-lo de cap manera. Tampoc durà a terme cap acció que pugui impedir a altres usuaris l’ús i gaudi normal del lloc web.

Els següents actes amb relació als continguts d’aquest lloc web estan prohibits:

  • La seva reproducció, distribució o modificació, tret que es compti amb la preceptiva autorització del titular o que estigui legalment permès.
  • La violació dels drets d’Oso Magnum S.L. o dels seus titulars.
  • El seu ús per a fins comercials o publicitaris, tret que s’hagi obtingut el permís per escrit d’ Oso Magnum S.L.

Drets de propietat intel·lectual i industrial

Oso Magnum S.L. posseeix els drets d’explotació de la propietat intel·lectual d’aquest lloc web. Oso Magnum S.L. també posseeix els drets de propietat intel·lectual, industrial i d’imatge del contingut disponible en aquest lloc web, o compta amb l’autorització necessària per poder-ho utilitzar. L’accés, navegació i ús d’aquest lloc web per part de l’usuari no implica cap renúncia, llicència o transferència de drets d’Oso Magnum S.L.

En conseqüència, no està permès suprimir, eludir o manipular l’avís de drets d’autor (“copyright“) i altres dades identificatives dels drets d’Oso Magnum S.L. o dels seus titulars incorporats als continguts, així com els dispositius tècnics de protecció, les empremtes dactilars o qualsevol mecanisme d’informació o d’identificació que puguin contenir aquests continguts.

A més, està prohibit reproduir, modificar, reutilitzar, explotar, publicar, pujar arxius, transmetre, utilitzar, processar o distribuir de qualsevol manera tot o part del contingut del lloc web amb fins publicitaris o comercials, si no es té el permís exprés i per escrit d’Oso Magnum S.L.

El nom lamaravilla.es i el logotip corresponent son marques registrades i, per tant, queda prohibida la seva reproducció o el seu ús sense l’autorització prèvia del titular.

Responsabilitat

Oso Magnum S.L. no es fa responsable en cap concepte dels danys de cap mena que puguin ser ocasionats per:

  • la indisponibilitat, manteniment i funcionament del lloc web o dels seus serveis o continguts;
  • la falta d’utilitat, adequació o validesa del lloc web o dels seus serveis o continguts per a satisfer les necessitats, activitats o resultats concrets o expectatives dels usuaris;
  • l’existència de virus en els continguts o altres elements que puguin alterar o danyar els sistemes informàtics i/o dades dels usuaris;
  • qualsevol ús dels continguts per part dels usuaris, i especialment usos il·lícits, negligents, fraudulents o contraris a aquestes condicions generals, a la bona fe, als usos generalment acceptats o a l’ordre públic;
  • la il·legalitat, la falta de qualitat, la fiabilitat i la disponibilitat dels serveis prestats per tercers i posats a disposició de l’usuari o anunciats en el lloc web;
  • l’incompliment per part de tercers de les seves obligacions o compromisos en relació amb els serveis prestats als usuaris a través del lloc web.

Responsabilitat de l’usuari

L’ usuari accepta no utilitzar el lloc web o la informació que aquest conté per realitzar activitats contràries a les lleis, a la moral o l’ordre públic y, en general, fer un ús conforme a les condicions establertes per Oso Magnum S.L.

Les opinions, els continguts i, en general, totes les activitats realitzades per l’usuari són responsabilitat exclusivament seva. Oso Magnum S.L. no es fa responsable de cap dany o pèrdua que sorgeixi d’aquestes activitats.

Correu no desitjat

Està estrictament prohibit utilitzar el lloc web per enviar publicitat o missatges comercials, per a la difusió de missatges amb fins publicitaris o per a la captura de dades amb el mateix propòsit.

Modificació i terminació de serveis

Oso Magnum S.L. es reserva el dret de modificar, suspendre o finalitzar la prestació de serveis del contingut de lamaravilla.es, en la seva totalitat o en part, en qualsevol moment, sense previ avís als usuaris del lloc web.

Comunicaciones escritas y notificaciones

La legislació vigent exigeix que part de la informació o dels missatges que enviem siguin per escrit. En utilitzar el lloc web lamaravilla.es, el client accepta que la comunicació amb Oso Magnum S.L. es realitzi principalment per mitjans electrònics.

A l’efecte d’aquest contracte, el client accepta utilitzar el correu electrònic com a mitjà de comunicació i reconeix que tots els contractes, notificacions, informació i altres comunicats que li enviem electrònicament compleixen qualsevol requisit legal que exigeixi que les comunicacions s’han de realitzar per escrit. Aquesta condició no afecta els seus drets legals. La comunicació que el client estableix amb Oso Magnum S.L. ha de ser a través del nostre correu electrònic de contacte mao@lamaravila.es. Segons la disposició anterior i, tret que se n’indiqui el cas contrari, Oso Magnum S.L. podrà remetre al client les notificacions per correu electrònic o a la direcció postal facilitada pel client en el moment de realitzar una comanda. Les notificacions es consideraran rebudes i correctament entregades en el moment en què es publiquin al nostre lloc web, 24 hores després d’haver enviat un missatge per correu electrònic o tres dies després de la data d’enviament de qualsevol carta postal. Per demostrar que s’ha realitzat una notificació, serà suficient amb demostrar, en el cas d’una carta, que aquesta contenia la direcció correcta, que estava segellada correctament i que es va enviar per correu; i, en el cas d’un missatge per correu electrònic, que es va enviar a la direcció de correu electrònic especificada pel destinatari.

La Maravilla
Avisa'm quan estigui disponible L’informarem quan el producte estigui en estoc. Per favor, deixeu la una adreça de correu electrònic vàlida.